Over Vigintus

Onze ervaring is aan de ene kant opgebouwd uit een vorige carrière in de verwarmingsinstallaties, en aan de andere kant uit de voortdurende technologische en wetgevende ontwikkelingen die werden opgevolgd onder de vleugels van het studiebureau Egeon te Melle. Vigintus is gegroeid uit talloze ervaringen met de particuliere markt op vlak van technische installaties. We ondervonden een noodzaak om een brug te slaan tussen de particuliere verwachtingen en de professionele mogelijkheden.

Onze diensten

Vigintus richt zich op het opstarten, optimaliseren en het onderhouden van ventilatie-installaties. Het maakt daarbij gebruik van volgende diensten:

Doelgroep

Vigintus is er eerst en vooral voor iedereen die hulp nodig heeft bij het opstarten, optimaliseren of onderhouden van hun verwarming en/of ventilatie. Daarnaast richten we ons specifiek op:

Missie

Vigintus wil meewerken aan de verduurzaming en de vermindering van het materiaalgebruik in de bouwsector door in te zetten op onderhoud en optimalisatie van technische installaties met als doel:

Visie

Wij willen onze missie uitvoeren door activiteiten te ontplooien op volgende vlakken: